PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY

Voucher - fotografie, hudba, zvuk a video

V roce 2019 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zlepšení prezentace portfolia služeb a produktu společnosti, kde je cílem digitalizace nutriční terapie. Očekávaným výstupem je tvorba setu cvičebních a edukačních videí spolu s fotografiemi pro použití v aplikaci a marketingu. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - marketing

V roce 2019 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zefektivnění marketingových služeb celého portfolia naší společnosti. Očekávaným výstupem je tvorba či restrukturalizace komunikační strategie v online i offline segmentu a její následné aplikace na cílového zákazníka. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Voucher - vývoj a design

V roce 2019 získala firma Vitadio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Vitadio s.r.o. na projektu “PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY" za účelem zrychlení vývoje prostředí aplikace. Očekávaným výstupem je vývoj frontend prostředí webu či implementace nových technologií. Projekt “Pražský voucher na kreativní služby” je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu